Trang chủ Đăng ký y dược

Đăng ký y dược

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây để được hỗ trợ xét tuyển nhanh nhất

 

NamNữ

Môn thi:

Môn thi:

Môn thi:

Tổng điểm

*Thí sinh nhập điểm phẩy học kỳ 1 năm lớp 12