Trang chủ Giới thiệu

Giới thiệu

Dinh dưỡng là nghề nghiệp cần thiết, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội

Dinh dưỡng là nghề nghiệp cần thiết, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội Dinh dưỡng là một nghề không thể thiếu ở các nước phát triển cũng...

Chương trình Cử nhân dinh dưỡng tiến tiến của Nhật Bản áp dụng tại Việt Nam

Chương trình Cử nhân dinh dưỡng tiến tiến của Nhật Bản áp dụng tại Việt Nam Trong năm 2017, Dự án Phát triển nguồn nhân lực dinh dưỡng của Nhật...

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018 Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2018 như sau:...

tesst

admin - 18/06/2020
Liên kết đối tác