Văn phòng trường
Điện thoại: 0243 5400 927 – 0243 2216 292. Hotline: 0934 22 66 88
Địa chỉ: Số 54A1, Đường Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội (Duy nhất một địa chỉ)

Phòng Công tác học sinh, sinh viên và Tư vấn việc làm SĐT liên hệ: 0243.2216.532 Địa chỉ: Phòng 106.B

Phòng Tài chính – Kế toán
SĐT liên hệ: 0243.2323.326
Địa chỉ: Phòng 101.A

Phòng Quản lý đào tạo
SĐT liên hệ: 0243.2252.982
Địa chỉ: Phòng C.02

Phòng Quản lý đào tạo
SĐT liên hệ: 0243.2252.982
Địa chỉ: Phòng C.02

Phòng Quản lý đào tạo
SĐT liên hệ: 0243.2252.982
Địa chỉ: Phòng C.02

Phòng Quản lý đào tạo
SĐT liên hệ: 0243.2252.982
Địa chỉ: Phòng C.02

Phòng Quản lý đào tạo
SĐT liên hệ: 0243.2252.982
Địa chỉ: Phòng C.02

Phòng Quản lý đào tạo
SĐT liên hệ: 0243.2252.982
Địa chỉ: Phòng C.02

Phòng Quản lý đào tạo
SĐT liên hệ: 0243.2252.982
Địa chỉ: Phòng C.02

Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ tuyển sinh
SĐT liên hệ:
Địa chỉ: Phòng 105.B

Liên hệ với chúng tôiLiên kết đối tác