Trang chủ Văn bản

Văn bản

Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội Khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và được sự đồng ý của Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, ngày 23/05/2020, Công đoàn trường Cao đẳng Công thương...

Bộ GD-ĐT đã ban hành hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19

CV số 550 của Bộ GD-ĐT v/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học  

Liên kết đối tác